Uitkomst oudertevredenheidspeiling (bericht van de MR)

3 februari 2022

Beste ouders,

 

In januari zijn de resultaten van de oudertevredenheidspeiling bekend geworden. De uitkomst van deze vijftien vragen was dat 48% van de ouders ‘m heeft ingevuld, wat relatief hoog is. Dat is goed te horen. Op alle onderwerpen is 3 of hoger gescoord (op schaal van 1 tot 4), met een gemiddelde score van 3,27. Daar zijn we allemaal trots op. Behalve deze goede scores, zijn er ook tal van open velden ingevuld. Hier konden jullie zowel positieve als verbeterpunten benoemen. Uiteraard koesteren we de positieve punten, maar willen we ook de verbeterpunten bespreken om aanknopingspunten te zien en te realiseren. Hierover hebben we met de MR en Jetty kunnen spreken. Een aantal onderwerpen kan mogelijk al snel worden opgepakt, over een aantal onderwerpen is het nog zinvol om met een groep ouders te overleggen.

 

Op het gebied van Informatievoorziening zien we dat we als ouders in de basis erg tevreden zijn, maar dat er soms simpelweg teveel informatie komt. En via verschillende kanalen en per leerkracht anders. Ook zijn ‘spoedberichten’ soms eigenlijk geen spoed. Over de Leerkrachten zijn we erg tevreden (3,37) op met name het gebied van vertrouwen en betrokkenheid. Keerzijde is echter wel dat het per klas kan verschillen en dat er een wens is om meer eenheid te verkrijgen in de manier van communiceren. Over de Onderwijskwaliteit kunnen we als ouders inhoudelijk ons niet altijd goed een mening vormen, maar zien we wel dat er een wens is tot meer aandacht voor álle kinderen en dat de informatievoorziening over te maken keuzes van onderwijsmethodes mogelijk beter kan. Ook hier zien we veel verschillende meningen en verschilt dit per groep.

Het Imago van de school is goed en met een score van 3,4 op de vraag of u achteraf weer gekozen had voor de AquaMarijn is dat een prettig antwoord. Ook hier komen de termen ‘betrokken’, ‘aandacht’ en ‘fijne leerkrachten’ weer terug. Dat is erg fijn om te lezen. Qua christelijke identiteit vindt de ene ouder dat er teveel aandacht wordt gegeven en van de ander mag het juist iets meer zijn. Dit zou een mooi onderwerp voor in het ouderpanel kunnen zijn. Wat betreft Corona zijn er heel veel verschillende meningen te onderscheiden. Ondanks dat het voor iedereen een nieuwe situatie is, zien we veel terugkomen dat meer structuur rondom het online onderwijs gewenst is en dat het aantal contactmomenten als relatief weinig ervaren wordt. Meer break-out sessies zou een optie kunnen zijn of een vaste dagstart voor alle klassen om half negen zijn zomaar twee voorbeelden. Ook hier is het onderscheid per klas wel duidelijk zichtbaar. Als laatste thema werd Veiligheid beoordeeld. De belangrijkste verbeterpunten op dit onderwerp zijn meer aandacht voor het schoolplein (vernielingen, veel modder, steile trap, gladde wegen), waar op dit moment al duidelijk actie op ondernomen wordt.

 

Vervolg

Zoals u kunt zien is er veel informatie beschikbaar om een mooie verbeterslag in te zetten. We zullen als MR hierover met Jetty in gesprek gaan om te kijken welke onderwerpen we op korte en welke op (middel)lange termijn gerealiseerd kunnen worden. Graag zouden we hierover ook nog met jullie van gedachten willen wisselen. Graag zouden we met een aantal ouders een ouderpanel organiseren. We gaan dan in gesprek – met hen die willen – om te verder te spreken over de opvallende uitkomsten en verbeterpunten. Omdat we dat graag fysiek op school willen doen, komt het ouderpanel van 10/feb te vervallen. Dat komt nog net te vroeg en we zoeken een datum in maart. Dat volgt nog. U wordt hierover nog geïnformeerd, maar denk alvast na of u op zo’n avond mee wilt praten.

Voor andere vragen kunt u zich richten tot mr@cbsaquamarijn.nl of naar Jetty de Jong.

 

Bedankt, namens de ouders van de MR

Femke, Eszter en Chris

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.