AquaNieuws 4

21 april 2022

God van alle mensen, 

Wat is alles toch mooi gemaakt. 

 

Uit een knop komt een gele bloem. 

Aan een tak groeit een groen blad. 

Uit een ei kruipt een jonge vogel. 

Elke keer wordt onze wereld weer nieuw. 

 

Wat fijn, God, dat ook wij groeien. 

We kunnen steeds meer. 

Ook wij kunnen onze wereld 

een beetje mooier en nieuw maken. 

 

Door aardig te zijn voor anderen. 

Door lieve woorden te zeggen. 

Door anderen te troosten. 

Door te genieten van alles. 

Wat u ons gegeven heet. 

En onze glimlach weer 

door te geven aan anderen.  

 

Wat is het toch fijn dat we de afgelopen tijd weer veel meer met elkaar samen mogen beleven. Pasen, de braderie, ateliers en zo ook Koningsspelen. Het was een prachtige dag waar de kinderen zich van hun sportieve beste kant hebben laten zien. Op het ouderportaal staan allemaal prachtige fotoalbums. We wensen iedereen een hele ontspannen en fijne meivakantie en we hopen elkaar weer in goede gezondheid terug te zien.  

 

Terugkoppeling ouderpanel

Afgelopen dinsdag, 19 april, vond het ouderpanel plaats. Het belangrijkste doel van de avond was inzicht geven in de uitkomsten van de eerder afgenomen ouderenquête en het wisselen van gedachten rondom prangende thema’s op onze school, zoals de invalproblematiek en de toekomst van het online onderwijs. Vier betrokken ouders hadden zich aangemeld voor deze avond en samen met Jetty, Femke en Chris werd – behalve ook gezellig – inhoudelijk erg zinvol gesproken over de deze onderwerpen. 

Jetty heette ons welkom, waarna we – na het afgaan van het inbraakalarm – stap voor stap stil stonden bij de antwoorden op de diverse open vragen vanuit de enquête. Mooi om te zien was dat in een eerdere fase al een rode draad per onderwerp was gevonden en waarbij concreet werd benoemd welke verbeterpunten al direct door school in de praktijk werden gebracht. Zo konden we zien dat de informatievoorziening vanuit de docenten verbeterd is, zijn er gesprekken met de Feniks, de gemeente en Kids First rondom het opknappen van het schoolplein en de veiligheid ten aanzien van hangjongeren gestart, wordt er buiten lesgeven met mooi weer en zijn er verbeterde vacatureteksten rondom het imago van het vak van leerkracht bij de VCOG geschreven. 

Toekomst van het online onderwijs  

Na de korte pauze spraken we over het hoofdonderwerp van de avond. Waar we het allemaal over eens waren is dat er een plan moet komen voor de middellange termijn ten aanzien van ziekte van docenten en het online/hybride onderwijs. Of dat nu is door corona of een andere vorm, we willen het aantal keren dat onze kinderen thuis moeten blijven vanwege een zieke docent en/of geen invaller, zo klein mogelijk te krijgen, zonder dat de kwaliteit van het onderwijs eronder lijdt. Diverse mogelijkheden (bijv. (lesbevoegde) ouders voor de klas, combineren van groepen, halve dagen, Pabo-studenten, etc) zijn besproken, maar niet allemaal zijn ze even haalbaar en realistisch en dat willen we concreter in kaart gaan brengen met elkaar. 

Vervolg  

Behalve dat school verder gaat met het uitvoeren van de verbeteringen die direct kunnen worden gerealiseerd, zal de MR de uitkomsten van het ouderpanel bespreken. Hierna zal een nieuwe avond worden belegd met de ouders uit het ouderpanel om concrete scenario’s uit te werken, rondom de invalproblemen en de toekomst van het online/hybride onderwijs. Dit met als doel om concreet te bepalen wat er haalbaar is voor onze school. Wilt u alsnog aansluiten dan bent u van harte welkom op de volgende bijeenkomst. We houden u op de hoogte wanneer deze plaatsvindt.  

 

Hangjeugd  

We hebben al langere tijd last van hangjeugd in de avond op ons schoolplein. Dit is natuurlijk heel vervelend en er worden ook geregeld dingen vernield.  

We hebben dit in gezamenlijkheid met alle gebruikers van het gebouw (Feniks, Kids First en AquaMarijn) aangekaart bij de gemeente. Ook is er contact geweest met de jongerenwerken van WIJ Hoogkerk. Uit deze overleggen zijn bruikbare acties naar voren gekomen.  

We zijn voornemens om meerdere mosquito's te plaatsen die een vervelend geluid veroorzaken waardoor het onaantrekkelijk wordt om te blijven "hangen" op het plein.  

Deze palen functioneren alleen op ingestelde tijden. Het aanvraagproces is inmiddels in werking gezet bij de gemeente omdat zij medeverantwoordelijk zijn voor het terrein.  

Daarnaast geeft de gemeente aan of u het meldpunt overlast wilt gebruiken op de website https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden zodat zij structureel de problematiek in kaart kunnen blijven brengen.  

Hierbij ook nog een oproep voor u: Wilt u in de weekenden, als u toch de hond uitlaat eens langs de school lopen. Als jongeren weten dat er met regelmaat mensen langslopen, zullen ze hopelijk wat netter met het schoolplein omgaan en hun rommel opruimen. Alvast bedankt! 

Hopelijk krijgen we het met elkaar voor elkaar dat het schoolplein zowel tijdens schooltijd als na schooltijd een veilige plek blijft voor iedereen. 

 

 

Nieuws van de Ouderraad (OR) 

Begin maart was het weer tijd voor de projectweek. Het thema was dit jaar “Techniek” en in deze week hebben onze kinderen heel veel leuke dingen gedaan met de nieuwe techniekmaterialen en apparaten die we van de eerder gereserveerde OR-gelden hebben aangeschaft. Zo is er nu een echt technieklokaal en hebben we de beschikking over een 3D-printer, Bluebots en electriciteits-experimenteersets. In deze week hebben de kinderen volop kunnen experimenteren met deze nieuwe apparaten en met het doen van proefjes. En elke klas werd door de werkgroep uitgedaagd om een kettingreactie te maken en wat hebben ze dat toch geweldig gedaan! Veel beter, mooier en spectaculairder dan wij dat als werkgroep hadden gedaan. Als OR hebben we zowel financieel als “fysiek” bijgedragen aan deze leuke projectweek. 

Op dit moment zijn we druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de Koningsspelen. Tijdens deze ochtend komen de kinderen weer volop in beweging en genieten ze van een ontbijt op school. Ook hier heeft de OR dus een hele actieve rol in. 

En hebben jullie er ook zo’n zin in? De Avond4daagse!!!! Vanuit de OR zijn we erg nauw bij betrokken bij de organisatie van dit gezellige en sportieve evenement. Op maandag 16 mei gaan we lekker wandelen met z’n allen. Geef je dus snel op, want dit wil je natuurlijk niet missen! Dit kan via de link in de in het bericht dat vorige week via het ouderportaal is gestuurd of door de QR-code te scannen op de flyer die de kinderen vorige week mee naar huis hebben gekregen. Dit opgeven kan uiterlijk tot maandag 9 mei (dit in verband met het regelen van o.a. medailles en een aardigheidje). 

We zijn ook heel blij dat er genoeg mensen zich hebben opgegeven om tijdens de Avond4daagse aan de slag te gaan als verkeersregelaar. Maar we zijn er nog niet, want we zijn nog steeds op zoek naar mensen die met een rugzakje met onze schoolvlag eraan (weegt maximaal 2kg) willen lopen om de kinderen zo goed mogelijk langs de route te begeleiden. Dus zie je het zitten om op 1 of meerdere avonden als vlaggendrager mee te lopen met de Avond4daagse, meld je dan aan via het mailadres onderaan dit bericht. 

Maar dit is nog niet alles waar we als OR mee bezig zijn, want ook aan het eind van het schooljaar staan er nog een aantal leuke activiteiten op de planning. Zo vindt op de laatste donderdag van het schooljaar het 2-jaarlijkse schoolfeest plaats en nemen op die dag de kinderen van groep 8 afscheid van onze school. Ook daar leveren we zowel een financiële als een “fysieke” bijdragen aan als OR. 

Zoals jullie kunnen lezen, zit de OR alles behalve stil en hebben dan ook nog steeds jullie financiële bijdrage nodig om al die leuke activiteiten te kunnen organiseren en financieren. Van ruim 100 gezinnen hebben we helaas nog geen bijdrage ontvangen en het zou toch wel erg leuk zijn om alle geplande activiteiten door te kunnen laten gaan. Dus, heb je je bijdrage nog niet voldaan, doe het dan nu, want we hebben het nog steeds heel hard nodig! We rekenen op jullie! 

Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, wil je je aanmelden als vlaggendrager bij de avond4daagse of wil je lid worden van de OR, stuur dan even een mailtje naar ouderraad.aquamarijn@vcog.nl 

Tot de volgende nieuwsflits! 

Groeten, 

Jorine, Maartje, Malou, Maaike, Wendy, Jolanda, Ouadifa, Jacqueline, Bianke, Joanna en Geartsje 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.