MR EN OR

MR

 

Als medezeggenschapsraad denken we met de school mee. Met een eerlijke verdeling van drie ouders en drie leerkrachten, aangevuld met de directeur, overleggen we gemiddeld zeven keer per jaar op een doordeweekse avond. De overleggen zijn formeel opgezet, maar in de praktijk van informele aard, waarbij we discussiëren en brainstormen over gemaakte en te maken keuzes van de school. We spreken over allerhande zaken die op school zijn gebeurd of gaan spelen. Denk hierbij aan de inzet van het geld, de gebruikte lesmethodes, de formatie, de verbeteringen aan het schoolgebouw en – recent nog – de aanpak rondom corona en het thuisonderwijs. Sommige onderwerpen zijn dan informerend van aard, andere weer adviserend en in enkele gevallen dient de MR ook daadwerkelijk in te stemmen met de te maken keuzes.  

  

Tevens is het van belang om goed te begrijpen hoe er wordt samengewerkt tussen de scholen onderling, die onder de Stichting VCOG vallen. Onze school is één van de twaalf scholen die hieronder valt, waarbij er vaak ook AquaMarijn dan ook gevolgen van ziet. Na iedere vergadering informeren we de ouders via het Ouderportaal over wat er is besproken om alle ouders goed en tijdig te informeren. Per schooljaar kan de samenstelling van de MR veranderen, afhankelijk of een zittingstermijn is afgelopen. Voor het schooljaar 2021/2022 zijn dat Henrieke, Eszter en Chris als ouders, waarbij Chris als voorzitter en eerste aanspreekpunt fungeert.  

 Wilt u meer informatie of een keer met iemand van ons spreken, dan kunt u een mail sturen naar mr@cbsaquamarijn.nl  

   

OR

Werkzaamheden Ouderraad

De OR (Ouderraad) biedt leerkrachten een helpende hand in verschillende werkgroepen. Denk hierbij aan activiteiten als Sinterklaas, Kerst en de Projectweek. Uiteraard worden er ook buiten deze werkgroepen diverse hand- en spandiensten verricht. Van het verven van het schoolplein tot het helpen bij de Avondvierdaagse. 

Daarnaast is een van de belangrijkste doelstellingen van de OR de betrokkenheid van ouders bij de school te promoten. Ook kan de OR advies uitbrengen aan de MR (medezeggenschapsraad) en houdt zij zich bezig met de ouderbijdrage. Via deze bijdrage betalen ouders mee aan de extra activiteiten die de school organiseert. 

  

Ouderbijdrage 

Aan het begin van het schooljaar trappen we af met de sportdag waar we als OR een financiële bijdrage leveren die gebruikt wordt voor de gegeven workshops. Daarna volgt in oktober de Kinderboekenweek, waar we vanuit de OR budget beschikbaar stellen voor nieuwe boeken voor in de schoolbibliotheek. In oktober en november wordt er door de OR hard gewerkt aan de organisatie van het Sinterklaas- en Kerstfeest. 

Na de voorjaarsvakantie vindt de Projectweek plaats, waarbij we naast een helpende hand ook financieel bijdragen aan evt. workshops/gastlessen over het onderwerp en knutselwerkjes. In april ondersteunen we bij de Koningsspelen. 

Dan breken de laatste maanden van het schooljaar aan en nemen de kinderen van groep 8 afscheid; namens de OR krijgen ze een prachtig afscheidscadeau mee naar huis, hebben ze met hun eigen klas een eindfeest waar de OR een bijdrage aan levert en zorgen we als OR voor een feest voor de hele school als jaarafsluiting. 

  

Extraatjes   

Naast bijdragen aan bovengenoemde activiteiten, zorgen we als OR ook voor een spontaan extraatje voor de leerkrachten tijdens bijvoorbeeld de Dag van de leraar. Of wanneer er iemand afscheid neemt, (langdurig) ziek is, papa/mama wordt of wanneer het Pannenkoekendag is. 

Voor elke klas is er een budget beschikbaar voor extra materiaal in de klas. 

  

Vergadering bijwonen 

Wij vergaderen ongeveer een keer per acht weken op school op een dinsdag- of donderdagavond. 

Mocht je interesse hebben om de OR te komen versterken, dan ben je welkom om aan te schuiven. Voor meer informatie en/of aanmelden: ouderraad@cbsaquamarijn.nl 

   

Samenstelling schooljaar 2021-2022: 

Jorine de Bruin (Voorzitter) 

Maartje Nieuwenhuis (Vicevoorzitter) 

Maaike Soepenberg - Steggink (Notulist) 

Geartsje Hoekstra (Penningmeester) 

Malou de Vries - Nijholt 

Wendy Romashuk 

Jacqueline van Rossum 

Ouadifa 

Jolanda Cuperus 

  

OR-vertegenwoordiging schoolteam: 

Joanna de Jong 

Janine de Haan 

Bianke Hazenberg 

 Voorbeeld van afbeelding

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.