MR EN OR

MR

 

Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad. Dit is verplicht en staat in de Wet
medezeggenschap op scholen De medezeggenschapsraad overlegt met de directie
en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. De schooldirectie – die meestal optreedt
namens het schoolbestuur – is daarbij verplicht om de medezeggenschapsraad goed te informeren.
Bijvoorbeeld over de verdeling van het geld, de gebouwen, de schooltijden, de vakanties en vrije
dagen, de lesmethodes, de ouderbijdrage, de verbetering van het onderwijs en de manier waarop
ouders kunnen meehelpen bij het onderwijs en andere activiteiten.

De medezeggenschapsraad (MR) heeft twee soorten rechten:
het instemmingsrecht en het adviesrecht. Deze rechten zijn beschreven in het reglement van de
medezeggenschapsraad. In deze raad zitten ouders en personeel van de school.
Naast gezamenlijke bevoegdheden, hebben ouders een eigen instemmingsrecht bij beslissingen die
voor ouders belangrijk zijn, zoals de ouderbijdrage, de vaststelling van de schooltijden of de
regeling van het overblijven. Samen met het personeel hebben ze instemming bij beslissingen over
onder meer het schoolplan, de onderwijskundige doelstellingen of plannen om samen te
gaan met een andere school of schoolbestuur (fusieplannen). Soms moeten de directie en het bestuur
advies vragen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld over het voorgenomen
beleid op het gebied van financiën, aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen, of het ontslaan of
aannemen van de schoolleiding. Over deze zaken heeft de medezeggenschapsraad
adviesrecht. Dit betekent dat de MR-leden advies geven aan het bestuur en de directie.

Wie zijn wij?

 

U kunt per mail contact opnemen met de MR:
mr@cbsaquamarijn.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.