AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aan het kiezen van een basisschool gaat een zorgvuldige oriëntatie vooraf door ouders/verzorgers. Iedereen wil natuurlijk de beste en meest passende keus maken voor zijn of haar zoon of dochter.

In hoofdlijnen volgen we op cbs AquaMarijn in dit proces de volgende procedure:

- Omdat we grote waarde hechten aan een goede schoolkeuze kunnen nieuwe leerlingen uit een nieuw gezin niet zonder een nadere kennismaking worden aangemeld.

- U kunt contact opnemen worden met de teamleider of de directeur voor een informatief gesprek. Er is dan ook ruime gelegenheid voor al uw vragen. We adviseren tevens een rondleiding door de school, zodat u een goed beeld krijgt van het basisonderwijs dat we op cbs AquaMarijn aanbieden. U ontvangt na afloop geheel vrijblijvend een aanmeldingsformulier.
Ter voorbereiding op het gesprek is het aan te bevelen om de schoolinformatie op onze website alvast even goed door te lezen.

- Leerlingen kunnen al op jonge leeftijd worden aangemeld. Vroegtijdige aanmelding voorkomt plaatsing op een wachtlijst wanneer de toestroom in een bepaalde periode sterker toeneemt dan verwacht. Omdat zich veel leerlingen aanmelden is het voor onze basisschool belangrijk zorgvuldig om te gaan met plaatsing van nieuwe leerlingen. De mogelijkheid voor een vroegtijdige aanmelding helpt ons daarbij.

- Wanneer we het aanmeldingsformulier hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging van aanmelding. Wanneer er sprake is van een wachtlijst wordt dit ook direct aangegeven.

- Op de dag na de 4e verjaardag van uw zoon of dochter, mag hij of zij starten in de nieuwe groep. Omdat het in het begin voor de jongste kleuters best wel even wennen is, adviseren we ouders/verzorgers om hun kind de eerste twee weken alleen op de ochtenden tot 12 uur naar school te laten gaan (op woensdag en vrijdag tot 12.30 uur). In de twee weken vooraf kunt u twee wenochtenden afspreken met de nieuwe leerkracht. Dit maakt een meer soepele overgang mogelijk.
Uw zoon of dochter ontvangt minstens 4 weken voor haar/zijn 1e schooldag een uitnodigingskaart. Daarna kan het aftellen echt beginnen.

- Als ouder/verzorger moet u zelf de afspraken met andere kind-opvanginstanties regelen (het stopzetten of juist starten van diverse vormen van kinderopvang, zoals voorschoolse en naschoolse opvang). Vragen hierover kunt u inbrengen tijdens het gesprek.

Contactgegevens van de teamleider en de directeur:

Alide Rensen
050-2103434
a.rensen@vcog.nl
Jetty de Jong
050-2103434
jh.dejong@vcog.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.