PLUSGROEPEN

Excellent leren en Plusgroepen

Dat iedere leerling uniek is en dat ook echt mag zijn vinden we vanzelfsprekend. Voor cbs AquaMarijn betekent dit dus ook dat we voortdurend bezig zijn om in te spelen op de individuele behoeftes van onze leerlingen. Het is logisch dat we daarom hoge eisen stellen aan de manier waarop we de leerstof gedifferentieerd willen aanbieden. Om ons specifieke leerstofaanbod ook op onze meer- en hoogbegaafde leerlingen af te stemmen, werken we op een vast moment in de week met Plusgroepen.

Niet alle leerlingen leren op dezelfde manier.
In een Plusgroep wordt niet alleen aandacht besteed aan het sneller verwerken van de leerstof maar wordt vooral ook aangesloten bij de vaak andere wijze van denken en het aansluiten bij andere aanpakken en strategieën. Omdat het aanbieden van goed en passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen ook aanvullende en specialistische  scholing van teamleden hebben twee leerkrachten hiervoor twee jaar lang de opleiding Excellent Leren gevolgd en met goed gevolg afgesloten. Ook zijn in Nederland scholen bezocht met voorbeelden van ‘good practice’ en zijn er ervaringen uitgewisseld.

De organisatie
In de Plusgroep wordt passend onderwijs aangeboden aan onze meer- en hoogbegaafde leerlingen, buiten de reguliere groep. De leerling is op dit moment dus niet in de eigen groep aan het werk maar volgt de lessen in een groeps-doorbrekende setting

Wie worden geplaatst in onze plusgroepen
Niet alle leerlingen die goed en snel leren worden geplaatst in een Plusgroep. Als school gebruiken we bij de selectie speciaal daartoe ontwikkelde screeningsdocumenten en volgen we de procedure-afspraken die daaraan ten grondslag liggen. Al vanaf groep 1 starten we met deze procedure (SIDI3). De kinderen die voor plaatsing in een Plusgroep in aanmerking komen zijn:
- Kinderen waarbij d.m.v. een intelligentieonderzoek  is aangetoond dat ze hoogbegaafd zijn
- Kinderen met een I of I+ score op de CITO-LVS ná doortoetsing op rekenen en begrijpend lezen
- Kinderen die uit het SIDI 3 protocol gediagnosticeerd zijn
- Kinderen die opvallend presteren en een positieve inzet en werkhouding hebben

Aanbod
Vaak zal leerstof uit de methode Levelwerk worden aangeboden. Levelwerk staat geheel los van de andere methodes binnen de school. De meer-/hoogbegaafde leerlingen werken dus feitelijk op twee sporen:
1. een compacte methodische basislijn in de groep
2. en een aanvullende verrijkingslijn vanuit Levelwerk
Naast Levelwerk biedt de Plusgroep de mogelijkheid om met speciale opdrachtkaarten en thema's aan de slag te gaan of juist meer aandacht te schenken aan een vakgebied als filosoferen. Telkens is het doel  tweeledig: aansluiten bij de specifieke motivatie van deze doelgroep en het oefenen van metacognitieve-, sociaal emotionele- en creatieve vaardigheden.

Het programma-aanbod in de Plusklas loopt tekens van vakantie tot vakantie. Aan het einde van iedere periode zal worden gekeken of de leerlingen doorgaan met de Plusgroepactiviteiten of dat er een andere samenstelling wordt gemaakt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.