IDENTITEIT

Levensbeschouwelijke identiteit


De Aquamarijn is een christelijke basisschool en profileert zich als een open leef- en leergemeenschap waar kinderen elkaar ontmoeten in een veilige en geborgen omgeving en waar we leren dat we daar samen verantwoordelijk voor zijn. We leven en werken vanuit ons geloof in God en de bijbel. Uitgangspunt is daarbij het opgetekende Manifest Christelijk Basisonderwijs Groningen. Samen met  onze leerlingen willen we praktisch inhoud geven aan kernwoorden als gerechtigheid, vrede en liefde voor de ons omringende natuur. In alle groepen vertellen we daarom bijbelverhalen en zingen daarover. Deze momenten van ontmoeting beleven we in de school als een viering waarin we ook elkaars lief en leed willen delen. We besteden veel aandacht aan een respectvolle houding waardoor een gelijkwaardige ontmoeting mogelijk wordt binnen een diversiteit aan verschillen.
                           

Trefwoord

Voor de lessen godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming gebruiken we de methodeTrefwoord. Deze methode doet een poging om de belevingswereld van kinderen, opgroeiend in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving, en de wereld van de bijbel dichter bij elkaar te brengen. Het is een ontmoeting waaraan kinderen een geheel eigen en open kijk op het leven kunnen ontlenen. De thema´s van Trefwoord, welke we in schooljaar 2020-2021 behandelen, staan onderaan deze pagina vermeld.
Trefwoord werkt op basis van een kalender, die in alle groepen een vast plekje heeft.
De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of bijbelgedeelte als dagopening. Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema, dat uitgebeeld is op de kleurenposters bij de kalender.

 

Onderwijskundige identiteit

Elk kind is bij ons uniek en we vertalen dit uitgangspunt in een gedifferentieerd en breed leerstof- en begeleidingsaanbod. We dagen de leerlingen uit om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit alles binnen duidelijke afspraken, een gestructureerde en rustige leeromgeving en het besef dat succeservaringen essentieel zijn om de volgende stap vol vertrouwen te kunnen zetten. 
Grote waarde hechten we aan het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van de leerlingen. Zorg op maat is daarom vanzelfsprekend. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking zijn binnen de Aquamarijn sleutelwoorden. We leren onze kinderen zich weerbaar op te stellen en hanteren daarvoor schoolbrede afspraken en aanpakken.
We hechten grote waarde aan het belang van een gezonde leefstijl (voeding en beweging). We vinden het  belangrijk een breed en expressief leerstofaanbod aan te bieden op het gebied van Culturele en Kunstzinnige Vorming. We benadrukken het belang van het samen optrekken met ouders/verzorgers in de opvoeding en ontwikkeling van hun kind(eren) en vinden daarbij laagdrempeligheid, een transparante opstelling en een regelmatige en open communicatie essentieel. 

 

Manifest christelijk onderwijs

Onze basisschool is een open leer- en leefgemeenschap en staat midden in de maatschappij. Wij willen een thuis zijn voor onze leerlingen, maar net zo goed voor de ouders/verzorgers en ons personeel. De school biedt een veilige plek, waar het samen goed toeven is en waar kinderen met plezier komen. We werken aan en in een schoolklimaat met respect en tolerantie voor de (geloofs-)overtuiging en mening van de ander.
 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.