Search

Thema's Trefwoord 2018-2019

Thema’s Trefwoord
Schooljaar 2018-2019

▪ Startweek
Opstarten van het nieuwe schooljaar.
Bijbel: Tien bruidsmeisjes (Matteüs 25, 1-13).
▪ Ontwerpen
Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen.
Over de uitdaging voor de mens om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1).
▪ Presteren
Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de vraag hoe presteren kan bijdragen aan het geluk van mensen.
Bijbel: De wijsheid van koning Salomo (1 Koningen 3; 1 Koningen 5 t/m 6; 1 Koningen 10).
▪ Pakken
Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op hebt.
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21).
▪ Verfraaien
Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, over waardering van uiterlijk en over genieten van schoonheid.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).
▪ Dromen
Over dromen met je ogen open, over visioenen en toekomstdromen en over de vraag hoe dromen de mens sterker kunnen maken.
Bijbel: De dromen van Jesaja (Jesaja).
▪ Kerstthema: Meetellen
Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, over serieus genomen worden en over wie bijzonder in tel is.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 2).
▪ Leren
Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren en onderwijs als een voorwaarde voor een betere wereld.
Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de woestijn (Lucas 4); Jezus in de synagoge van Nazaret (Lucas 4).
▪ Zien
Inhoud: Over kijken en zien, en er iets mee doen. Over de vraag hoe mensen naar elkaar kunnen omzien.
Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marcus 1); Jezus loopt over het water (Marcus 6); Jezus geneest mensen (Matteüs 13, 14 en 17).
▪ Spreken
Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden het leven betekenis geven.
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); Geen valse eed afleggen (Matteüs 5); Bidden (Matteüs 6); Ja zeggen en nee doen (Matteüs 21); Oordelen (Matteüs 25).
▪ Oplossen
Over het oplossen van dilemma’s, problemen, ruzies en conflicten. Over het vinden van waarheid en gerechtigheid.
Bijbel: Linkerwang en rechterwang (Matteüs 5); Overspelige vrouw (Johannes 8); Rijke jongeling (Matteüs 19); Hoe vaak vergeven? (Matteüs 18); Vijf broden en twee vissen (Matteüs 14).
▪ Paasthema: Overwinnen
Over de overwinning van het licht op het donker. Over de overwinning van de hoop op de angst en van het leven op de dood.
Bijbel: Paasverhalen (Lucas/Johannes).
▪ Weglopen
Over weglopen voor je taak en over je verantwoordelijkheid nemen.
Bijbel: Jona’s opdracht (Jona).
▪ Doen
Over denken en doen, over maken en breken, over daadkracht en zwakte.
Bijbel: De daden van Simson (Rechters 13 t/m 16).
▪ Aanwakkeren
Over aarzelen, doorpakken en enthousiasme, over bemoediging en inspiratie.
Bijbel: Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2).
▪ Onderscheiden
Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met verscheidenheid en jezelf blijven.
Bijbel: Daniël aan het Perzische hof (Daniël).
▪ Reizen
Stilstaan of bewegen. Over dwalen of reizen. Over op pad gaan met een missie.
Bijbel: Naar Damascus (Handelingen 9); Op weg met een missie (Handelingen 15); Naar Athene (Handelingen 17); Naar Efeze (Handelingen 19).