Search

Manifest christelijk onderwijs

Onze basisschool is een open leer- en leefgemeenschap en staat midden in de maatschappij. Wij willen een thuis zijn voor onze leerlingen, maar net zo goed voor de ouders/verzorgers en ons personeel. De school biedt een veilige plek, waar het samen goed toeven is en waar kinderen met plezier komen. We werken aan en in een schoolklimaat met respect en tolerantie voor de (geloofs-)overtuiging en mening van de ander.
Klik hier voor de volledige tekst van ons Manifest Christelijk Basisonderwijs Groningen.

Thema's Trefwoord 2018-2019

Thema’s Trefwoord
Schooljaar 2018-2019

▪ Startweek
Opstarten van het nieuwe schooljaar.
Bijbel: Tien bruidsmeisjes (Matteüs 25, 1-13).
▪ Ontwerpen
Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen.
Over de uitdaging voor de mens om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1).
▪ Presteren
Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de vraag hoe presteren kan bijdragen aan het geluk van mensen.
Bijbel: De wijsheid van koning Salomo (1 Koningen 3; 1 Koningen 5 t/m 6; 1 Koningen 10).
▪ Pakken
Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op hebt.
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21).
▪ Verfraaien
Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, over waardering van uiterlijk en over genieten van schoonheid.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).
▪ Dromen
Over dromen met je ogen open, over visioenen en toekomstdromen en over de vraag hoe dromen de mens sterker kunnen maken.
Bijbel: De dromen van Jesaja (Jesaja).
▪ Kerstthema: Meetellen
Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, over serieus genomen worden en over wie bijzonder in tel is.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 2).
▪ Leren
Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren en onderwijs als een voorwaarde voor een betere wereld.
Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de woestijn (Lucas 4); Jezus in de synagoge van Nazaret (Lucas 4).
▪ Zien
Inhoud: Over kijken en zien, en er iets mee doen. Over de vraag hoe mensen naar elkaar kunnen omzien.
Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marcus 1); Jezus loopt over het water (Marcus 6); Jezus geneest mensen (Matteüs 13, 14 en 17).
▪ Spreken
Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden het leven betekenis geven.
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); Geen valse eed afleggen (Matteüs 5); Bidden (Matteüs 6); Ja zeggen en nee doen (Matteüs 21); Oordelen (Matteüs 25).
▪ Oplossen
Over het oplossen van dilemma’s, problemen, ruzies en conflicten. Over het vinden van waarheid en gerechtigheid.
Bijbel: Linkerwang en rechterwang (Matteüs 5); Overspelige vrouw (Johannes 8); Rijke jongeling (Matteüs 19); Hoe vaak vergeven? (Matteüs 18); Vijf broden en twee vissen (Matteüs 14).
▪ Paasthema: Overwinnen
Over de overwinning van het licht op het donker. Over de overwinning van de hoop op de angst en van het leven op de dood.
Bijbel: Paasverhalen (Lucas/Johannes).
▪ Weglopen
Over weglopen voor je taak en over je verantwoordelijkheid nemen.
Bijbel: Jona’s opdracht (Jona).
▪ Doen
Over denken en doen, over maken en breken, over daadkracht en zwakte.
Bijbel: De daden van Simson (Rechters 13 t/m 16).
▪ Aanwakkeren
Over aarzelen, doorpakken en enthousiasme, over bemoediging en inspiratie.
Bijbel: Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2).
▪ Onderscheiden
Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met verscheidenheid en jezelf blijven.
Bijbel: Daniël aan het Perzische hof (Daniël).
▪ Reizen
Stilstaan of bewegen. Over dwalen of reizen. Over op pad gaan met een missie.
Bijbel: Naar Damascus (Handelingen 9); Op weg met een missie (Handelingen 15); Naar Athene (Handelingen 17); Naar Efeze (Handelingen 19).