Search

ENGELS IN ALLE GROEPEN

                                    
All over the world!

Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Steeds meer wordt de vraag gesteld of het onderwijs wel aansluit bij wat de toekomst vraagt en biedt. Belangrijk daarbij is een mondiale gerichtheid en samenwerking ‘all over the world’. We willen over de grenzen heen kijken. We kiezen er daarom voor om niet alleen in de bovenbouwgroepen, maar juist in alle groepen, een methodische leerlijn Engels aan te bieden.
Al vanaf groep 1 bieden we lessen Engels aan. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het aanbieden van de Engelse taal op jonge leeftijd positieve effecten heeft op de ontwikkeling van het Nederlands en het leren van andere talen.
 
Feel the music!                                                                                                                                 

Natuurlijk houden we volop rekening met de verschillen tussen jonge en oudere leerlingen.
In de onderbouw wordt spelenderwijs de Engelse taal aangeboden. In korte zinnen, herhaalde opdrachten en aansluitend bij de thema’s welke het hele jaar door worden aangeboden. En dan wordt het buiten niet alleen maar meer lente maar hebben we het ook over spring. Behalve seizoenen kan ook gedacht worden aan thema’s als kleding, wonen, eten & drinken, tijd en werken.
Bij heel veel onderwerpen wordt een muzikale insteek gekozen. Muziek en ritme bieden jongere leerlingen heel veel houvast. En het is natuurlijk motiverend en het biedt plezier en veiligheid. De kracht van muziek ligt in het gebruik van meerdere intelligenties. Denk aan zien, kijken, horen, luisteren, lezen, voelen en bewegen. We gebruiken in de onderbouw de leerlijn van Groove Me omdat hierin een muzikale aanpak het vertrekpunt is.

Native speaker
Vanaf groep 5 wordt Engels meer duidelijk aangeboden als een vakgebied. Wel wordt het niveau opgeschroefd want veel woorden, begrippen en opdrachten worden al meegenomen uit de voorgaande leerjaren. De gebruikte methode in de hogere leerjaren is Take it Easy. We gebruiken deze methode omdat de lessen via het digibord aangeboden worden door een native speaker. Het grote voordeel van het digibord is natuurlijk ook het zeer uitgebreide aanbod van muziek, afbeeldingen, foto’s en links. De methode dompelt de leerlingen als het ware onder in de Engelse taal: van begin tot het einde van de Engelse les wordt Engels gesproken waardoor het  taalniveau van de leerlingen zich sneller ontwikkelt. De leerlingen werken door deze aanpak aan de ontwikkeling van een grote woordenschat en de activiteiten worden steeds meer gericht op communicatie in het Engels.