Search

Jaarkalender 2018-2019

Overzicht vakanties en margedagen Schooljaar 2018-2019

Woensdag17 oktober Margedag
22 oktober -26 oktober Herfstvakantie
Donderdag15 november Margemiddag vanaf 12 uur
24 december - 4 januari 2019 Kerstvakantie
Maandag 14 januari Margedag
Maandag 11 februari Margemiddag vanaf 12 uur
18 februari -22 februari Voorjaarsvakantie
19 april - 22 april  Goede Vrijdag en Paasmaandag
29 april - 3 mei  Meivakantie
29 mei - 31 mei
10 juni
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Donderdag 13 juni Margemiddag vanaf 12 uur
15 juli-25 augustus Zomervakantie 2019


Overzicht alle activiteiten schooljaar 2018-2019
In de jaargids 2018-2019 hebben we het activiteitenrooster vermeld (bladzijde 12).
KLIK HIER voor de jaargids 2018-2019
Ook op ons ouderportaal staat de jaargenda vermeld.
Op de nieuwsbrieven worden (waar van toepassing) maandelijks de extra ingeplande activiteiten vermeld.
Alle nieuwsbrieven staan ook op onze website vermeld.