Welkom!

Welkom op de site van de ouderraad CBS Aquamarijn or.gravenburg@csbaquamarijn.nl  

Wij bestaan uit de volgende leden:

Heidi Guchelaar- Wilkens (Voorzitter)

Jolanda Hartman (Secretaris)

Fenny van Lune (Penningmeester)

Dorien Veldman- Noordhof

Els Ongering

Manna Reinders

Jose Bruinvoort

Linda Kruidhof

Ella Bosch (leraar)

Irma Dondorff (leraar)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat doen wij zoal?

- In werkgroepen ondersteunen wij de leerkrachten bij activiteiten voor Sinterklaas, Kerst, projectweek, Koningsspelen, boekenweek. Tevens financieren wij mede Sint Maarten, Pasen, de Musical en de laatste schooldag activiteit. In 2017 organiseren en financieren wij het jubileumfeest voor het vijfjarig bestaan van de school.

- Wij organiseren de avondvierdaagse. Dit is een buitenschoolse activiteit.

- Wij vergaderen 1 keer per 8 weken in school, dit is meestal op maandag, dinsdag of woensdag. Mocht u interesse hebben om ons team te komen versterken, dan nodigen we u hierbij graag uit om eens een vergadering bij te wonen. Voor informatie kunt u een mailtje sturen naar: or.gravenburg@cbsaquamarijn.nl Ook als u het leuk vindt om geregeld te helpen met activiteiten, nodigen wij u van harte uit om ons te mailen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie vrijwillige ouderbijdrage

De jaarlijkse ouderbijdrage is voor 2016/ 2017 als volgt opgebouwd:

             Gezin met één kind                € 35,00

Gezin met twee kinderen       € 50,00

Gezin met drie kinderen        € 60,00

Elk extra kind                         € 10,00

Wilt u zo vriendelijk zijn uw bijdrage over te maken op bankrekeningnummer: NL80RABO0192327402 (let op: nieuw rekeningnummer) onder vermelding van naam en groep (+ letter) van uw oudste kind, t.n.v. de Ouderraad van CBS Aquamarijn te Groningen.

Alvast hartelijk bedankt!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2015 CBS Aquamarijn     |    disclaimer