TussenMiddagOpvang (TMO) binnen continurooster

Alle leerlingen blijven op de maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag op school en lunchen samen met hun leerkracht. De leerlingen nemen zelf hun lunchpakketje mee naar school.
Het toezicht tijdens het (buiten) spelen valt tussen de middag ook onder de verantwoordelijkheid van school.
Om als ouders/verzorgers goede afspraken te kunnen maken met de kindopvanginstanties buiten schooltijd, hierbij ook even een overzicht van de schooltijden:
Maandag, dinsdag en donderdag
  8.30 - 11.45 uur            ochtendschooltijd
11.45 - 12.00 uur            lunchtijd
12.00 - 12.30 uur            spelen
12.30 - 14.30 uur            middagschooltijd

Woensdag en vrijdag
  8.30 - 12.30 uur            ochtendschooltijd
  (Om misverstanden te voorkomen: op de woensdag en de vrijdag lunchen de leerlingen NIET op school.) 

Inzet Pedagogisch Mederwerkers (onderwijsassistenten) en vrijwillige bijdrage

Om de opvang van de leerlingen tussen de middag (TMO) goed en verantwoord te kunnen regelen hebben we ondersteuning nodig van Pedagogisch Medewerkers (onderwijsassistenten). Zij assisteren de leerkrachten tijdens de lunchtijd en houden mede toezicht wanneer de leerlingen buiten spelen.
Met de MR is overlegd dat we ouders daarom een vrijwillige bijdrage in de kosten willen vragen van €20 per schooljaar voor het verzorgen van de opvang tussen de middag (lunchen, toezicht). Omgerekend is dit per week een bijdrage van €0,50 per kind.
Ook als school dragen we substantieel bij aan de inzet van de Pedagogisch Medewerkers. Hierdoor wordt het mogelijk dat PM-ers niet enkel meehelpen bij de opvang en het toezicht houden maar ook als extra ondersteuning bij het onderwijsleerproces in de groepen worden ingezet. Dit alles in het kader van de verdere uitbouw van onze onderwijskwaliteit.

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat er na de ochtendpauze op de beide locaties assistentie geboden gaat worden door pedagogisch medewerkers tijdens het verwerken van lesstof, het aanbieden van individuele ondersteuning, het begeleiden van groepjes leerlingen of van leerlingen die een extra stukje zorg nodig hebben. Om 11.45 uur lunchen ook de pedagogisch medewerkers met de leerlingen en aansluitend helpen ze, als lid van het schoolteam, bij het toezicht tijdens het spelen. ’s Morgens en tussen de middag zien de leerlingen op school dan dus altijd ‘de eigen juffen en meesters’.

In het hierboven geschetste model willen we ons streven naar het bevorderen van de rust, structuur, eenduidigheid en veiligheid dus gaan verbinden aan meer contacttijd en aan meer aandacht en begeleiding van onze leerlingen.

 

Copyright 2015 CBS Aquamarijn     |    disclaimer