Informatiepagina Hoofdluis op school

INFORMATIE OVER HOOFDLUIS
Wat is hoofdluis en wat kunt u als ouder doen wanneer er hoofdluis wordt geconstateerd. Voor algemeen meer uitgebreide informatie verwijzen we u graag naar de website www.hoofdluizen.nl. U komt op deze website door te klikken op de onderstaande afbeelding.

WELKE ACTIE WANNEER HOOFDLUIS OP CBS AQUAMARIJN WORDT GEMELD?
Als u  op school heeft gemeld dat u kind hoofdluis/neten heeft, dan komt het LOT-team ( Luizen-Opsporings-Team) in actie.

WAT DOET U ALS OUDER WANNEER ER HOOFDLUIS HEERST?
- Kijk of uw kind hoofdluis heeft
- Koop een luizenkam, kam hiermee het natte haar boven een wasbak en veeg de luizenkam regelmatig af aan een witte papieren servet, of kan het haar boven een wit stuk papier. De luizen zijn beter zichtbaar op een witte ondergrond.
- Controleer alle gezinsleden, en vergeet uzelf niet.

GEEN HOOFLUIS GEVONDEN?
Het advies is om toch nog 1 keer per week te blijven controleren.

WEL HOOFLUIS GEVONDEN?
- Ter voorkoming van verdere verspreiding is het noodzakelijk uw kind zo snel mogelijk hiervoor te behandelen.
- Zorg ervoor dat iedereen in het gezin wordt gecontroleerd op luizen/neten, en indien nodig ook wordt behandeld.
- U kunt het haar behandelen met of zonder een bestrijdingsmiddel.

Het belangrijkste is dat u dagelijks het haar kamt met een neten- en luizenkam.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HET VERSCHIL TUSSEN EEN NETEN- EN LUIZENKAM
            • een luizenkam is van plastic en hiermee wordt alléén hoofdluis verwijderd.
            • een netenkam is van metaal en kan zowel luizen als neten verwijderen, mits heel 
              precies gekamd wordt gedurende twee weken.
Tip:      u kunt het haar makkelijker kammen, als u een crèmespoeling gebruikt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Neten of luizen verwijderen met uw vingernagels kan ook goed helpen om het haar luis/netenvrij te krijgen. De neten dienen na het verwijderen goed weggespoeld te worden.
- Informeer de school, dat uw kind luis of neten heeft, dan kan het LOT-team gaan controleren.
-Vertel het aan de ouders van vriendjes en anderen waar uw kind mee omgaat. Denk ook aan eventuele logés en logeeradressen aan de oppas.
- Laat kinderen geen mutsen, sjaals en kammen van elkaar gebruiken. Kammen en borstels grondig reinigen met eventueel een antihoofdluislotion.
- Laat kinderen met lange haren in een vlecht of staart dragen wanneer er hoofdluis is geconstateerd op school; dit vermindert de kans op besmetting.

NACONTROLE
Ook na een behandeling met een hoofdluismiddel (lotion of shampoo) moeten de natte haren worden gekamd volgens de kaminstructie.
Kammen is een onmisbaar onderdeel van de behandeling.
Het uitkammen van dode luizen en neten zorgt ervoor dat men goed kan zien of er nog actieve luizen aanwezig zijn en hiermee kunnen de nog niet dode neten worden verwijderd.

WAT DOET HET LOT-TEAM OP SCHOOL?
Het LOT-team bestaat uit een groep ouders die vrijwillig na elke vakantieperiode uw kind op school zal contoleren op luis of neten.

De Standaardcontrole:

  • De standaardcontroles vinden plaats direct na een vakantieperiode. Bij een standaard-controle worden alle groepen van de hele school gecontroleerd. Als er bij een kind luizen of neten word aangetroffen, dan ontvangt de hele groep digitaal een brief, waarin staat dat er luizen/neten zijn. We vermelden niet de naam van het betreffende  kind/kinderen in de brief.
  • Het desbetreffende kind krijgt een brief mee naar huis met de vermelding dat er luis/neten zijn aangetroffen. Tevens bevat de envelop de folder van de GGD. De leerkracht zoekt telefonisch contact met de ouder om deze in te lichten.

HET KAN DUS OOK UW KIND ZIJN DIE LUIS HEEFT!

Controle bij Tussentijdse meldingen:

  • Als een melding van een ouder komt dat er hoofdluis/neten zijn gevonden bij hun kind, dan wordt de groep van het desbetreffende kind zo spoedig mogelijk gecontroleerd. Na ca.2 weken volgt er een hercontrole.

Hercontrole:

  • De hercontrole vindt plaats ca.2 weken na de eerste controle. Op deze manier krijgen ouders de gelegenheid hun kind goed te behandelen. De hercontrole wordt uitgevoerd in de groep waar bij de eerste controle hoofdluis of neten zijn geconstateerd. Daarnaast worden bij de hercontrole de kinderen ook gecontroleerd die tijdens de eerste controle afwezig waren.

Wanneer na twee hercontroles blijkt dat er nog steeds verse neten of hoofdluizen zijn, stelt het LOT-team naast de leerkracht en de ouders/verzorgers van de betreffende leerling ook de locatieleider hiervan op de hoogte. De locatieleider informeert vervolgens de GGD-verpleegkundige en meldt de ouders dat de GGD is ingeschakeld. De GGD neemt contact op met de betreffende ouders/verzorgers om samen te kijken hoe de luizen effectief bestreden kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 CBS Aquamarijn     |    disclaimer