Aanmelden nieuwe leerlingen


Aan het kiezen van een basisschool gaat een zorgvuldige oriëntatie vooraf door ouders/verzorgers. Iedereen wil natuurlijk de beste en meest passende keus maken voor zijn of haar zoon of dochter.

In hoofdlijnen volgen we op cbs AquaMarijn in dit proces de volgende procedure:

- Omdat we grote waarde hechten aan een goede schoolkeuze kunnen nieuwe leerlingen uit een nieuw gezin niet zonder een nadere kennismaking worden aangemeld.

- Zowel op de locatie Gravenburg als op de locatie Reitdiep kan daarom contact opgenomen worden met de locatieleider voor een informatief gesprek met ruime gelegenheid voor al uw vragen. We adviseren tevens een rondleiding door de school, zodat u een goed beeld krijgt van het basisonderwijs dat we op cbs AquaMarijn aanbieden. U ontvangt na afloop geheel vrijblijvend een aanmeldingsformulier.
Ter voorbereiding op het gesprek is het aan te bevelen om de schoolinformatie op onze website alvast even goed door te lezen.

- Leerlingen kunnen al op jonge leeftijd worden aangemeld. Vroegtijdige aanmelding voorkomt plaatsing op een wachtlijst wanneer de toestroom in een bepaalde periode sterker toeneemt dan verwacht. Omdat zich veel leerlingen aanmelden is het voor onze basisschool belangrijk zorgvuldig om te gaan met plaatsing van nieuwe leerlingen. De mogelijkheid voor een vroegtijdige aanmelding helpt ons daarbij.

- Wanneer we het aanmeldingsformulier hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging van aanmelding. Wanneer er sprake is van een wachtlijst wordt dit ook direct aangegeven.

Om goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten binnen de school kunt u zich alvast aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Heel belangrijk omdat bijna alle informatie vanuit cbs AquaMarijn verloopt via de digitale snelweg (e-mail).

- Op de 1e maandag van de maand waarin uw kind vier jaar wordt, start hij/zij in de nieuwe groep. Omdat het in het begin voor deze jongste kleuters best wel even wennen is, adviseren we ouders/verzorgers om hun kind de eerste twee weken alleen op de ochtenden tot 12 uur naar school te laten gaan (op woensdag en vrijdag tot 12.30 uur). We noemen dit voor het gemak maar even 'de wenweken'. Na deze twee wenweken komen ook de schooltijden op de middag erbij. Tijdens de wenweken lunchen de instroomleerlingen nog thuis. Daarna wordt er op maandag, dinsdag en donderdag op school geluncht maar nemen ze wel een eigen lunchpakket mee.

-De nieuwe leerling ontvangt minstens 4 weken voor haar/zijn 1e schooldag een uitnodigingskaart. Daarna kan het aftellen echt beginnen.

- Als ouder/verzorger moet u zelf de afspraken met andere kind-opvanginstanties regelen (het stopzetten of juist starten van diverse vormen van kinderopvang, zoals voorschoolse en naschoolse opvang). De locatieleider kan u hierin de juiste weg wijzen.

Contactgegevens van de locatieleiders:
locatie Gravenburg                      Alide Rensen                050-2103434     a.rensen@vcog.nl
locatie Reitdiep                           Ronald Middelbos         050-2103435      r.middelbos@vcog.nl

 

 
oriëntatie
&
informatie
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Welkom op school ! 

Copyright 2015 CBS Aquamarijn     |    disclaimer