Plusklas:

Welkom op de pagina van de plusklassen locatie Reitdiep en locatie Gravenburg. Op deze pagina geven wij meer informatie over de plusklas. Sinds het schooljaar 2014-2015 hebben wij op cbs Aquamarijn plusklassen. Plusklas staat voor Primair Leerlingen met Uitzonderlijke kwaliteiten Stimuleren. In de Plusklas wordt passend onderwijs aangeboden aan (hoog) begaafde leerlingen, buiten de reguliere groep. Deze leerlingen selecteren wij op basis van een aantal voorwaarden. Leerlingen die deel uitmaken van de Plusklas worden één uur per week uit de klas gehaald om verrijking van extra leerstof aangeboden te krijgen uit opdrachten aan de hand van de materialen van Levelwerk. Levelwerk staat los van andere methodes en de leerling werkt feitelijk op twee sporen, een compacte basislijn in de groep vanuit de methode en een aanvullende verrijkingslijn vanuit Levelwerk. De leerlijn biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie en andere talen (Spaans, Duits). Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve-, sociaal emotionele- en creatieve vaardigheden. De leerlingen hebben een planning van vakantie tot vakantie waar het levelwerk op staat beschreven. Het streven is om deze planning na een periode af te hebben. Wilt u meer informatie over het levelwerk? U kunt dan ook de website www.eduforce.nl/levelwerk.  bezoeken. Naast het levelwerk besteden wij ook aandacht aan  filosofie en projecten.

Filosofie:

Breinkrakers:

Projecten:

Groep 8B- locatie Gravenburg heeft de afgelopen periode gewerkt aan een ICT- project onder leiding van onze ICT-er. In de plusklas kregen de leerlingen tijd om aan dit leuke project te werken. Op een forum (alleen toegankelijk voor de leerlingen en de ICT-er) beschreven de leerlingen telkens de ontwikkelingen en plaatsten hier foto's bij. Als afsluiting van dit project gaven de leerlingen een presentatie in de bovenbouw. Ook schreven ze onderstaande stukjes voor de website:

 

Door Denley, Ruben en Nils:

Wij zijn van de plusklas. Wij hebben van meester Ronald (de ICT ‘er) een opdracht  gekregen, om een soort van dokter Bibber spel te maken. Veel mensen kennen dokter Bibber wel, maar voor degene die niet weten hoe het werkt. Het gaat als volgt: je hebt kleine voorwerpjes die in een bakje liggen die je er uit moet halen met een klein pincetje. Als je het bakje aanraakt met het pincet dan gaat er iets piepen dat betekent dat je de man pijn hebt gedaan. Nu is de volgende aan de beurt.  Dit moesten wij ook maken, maar het ontwerp mochten we zelf bedenken. Meester Ronald heeft ons eerst uitleg gegeven over dit project. We zijn begonnen met het ontwerp bedenken. We vonden het heel erg leuk om te doen.

 

Door Leanne, Viggo en Emma:

Van de ICT ‘er (meneer Ronald) kregen wij de opdracht om met Makey Makey een dokter Bibber spel te maken. Makey, Makey is een soort mini spelcomputer waar je allemaal draadjes met krokodillenbekjes aanzitten. Wij vonden het heel erg leuk en leerzaam om te maken.

 
 

 

 

 

Fotoalbum plusklas

Zoek Labels 

Welkom!

Welkom op groepspagina van de plusgroepen locatie Gravenburg en locatie Reitdiep.

Plusklas Reitdiep: maandag

Plusklas Gravenburg: dinsdag

Een leerling aan het woord:

Copyright 2015 CBS Aquamarijn     |    disclaimer