cbs AquaMarijn is een kanjerschool

Onze basisschool mag zich een Kanjerschool noemen!
Dit betekent dat onze basisschool grote waarde hecht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Vaardigheden die nodig zijn om op school (en daarbuiten) op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.

In de lessen komen onder andere de volgende thema's aan de orde:

 • Jezelf voorstellen
 • Iets aardigs zeggen
 • Weet jij hoe jij je voelt?
 • Kun jij nee zeggen?
 • Luisteren en vertellen:
 • De kunst van het luisteren en vertellen
 • De kunst van het samenvatten
 • De kunst van het vragen stellen
 • De kunst van het antwoord geven
 • Luisteren en samenwerken
 • Vriendschap
 • Je mening vertellen, maar niet altijd

Met de Kanjertraining worden de volgende doelen bereikt:

 • De leerkracht wordt gerespecteerd.
 • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn.
 • Leerlingen voelen zich veilig.
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

Klik hier voor meer informatie.  

                          

 

 


Copyright 2015 CBS Aquamarijn     |    disclaimer