Basisonderwijs in groep 1 en 2


Kleuterplein
In de kleutergroepen (groep 1 en 2) werken we met de geïntegreerde methode Kleuterplein.
Met deze nieuwe lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Kleuterplein werkt doelgericht en planmatig aan álle tussendoelen. Kleuterplein is dus meer dan alleen maar taal en rekenen. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar wel ontwikkelingsgericht, gewerkt. Kleuterplein biedt daarmee een uitstekende voorbereiding op en een doorgaande lijn naar alle leerstofgebieden en methodes van groep 3.


Thematisch onderwijs

Kleuterplein heeft 16 aantrekkelijke thema’s die kleuters aanspreken en motiveren:

Seizoenen Ontdek de wereld
Thuis (start) Water
Vakantie (start) Eten
Een heel jaar rond (herfst) Gezondheid
Het weer (herfst) Post
Sneeuw en ijs (winter) Bouwen
Familie (winter) Winkel
Alles groeit (lente) Dieren
Op de boerderij (lente) Kunst

Alle ontwikkelingsgebieden

De Kleuterpleinthema's sluiten nauw aan bij de belevingswereld van de kleuters.
In elk thema komen alle ontwikkelingsgebieden en leerdoelen voor kleuters aan bod. 

 Ontwikkelingsgebieden                       Leerdoelen
Taal en lezen                                        Praten en luisteren, verhalen, klanken en letters, krabbelen en schrijven.
Woordenschat  Ongeveer 150 woorden per thema: basis- en uitbreidingswoorden.
Rekenen  Tellen en rekenen, meten en wegen, ruimte en vormen en tijd.
Motoriek  Fijne motoriek en grove motoriek.
Wereldoriëntatie  Drie leerlijnen: Hier ben ik, Hier wonen wij en De wijde wereld.
Sociaal-emotionele ontwikkeling  Onder andere zelfvertrouwen, samen spelen en werken en weerbaarheid.
Muziek  Muziek beleven, ritme en melodie.

Routines
Kleuters houden van herhaling. Dit herkent u vast uit de thuissituatie. Bovendien biedt herhaling de kinderen zekerheid en herkenning. Herhaling leidt tot succeservaringen, waardoor bij leerlingen een positief zelfbeeld ontstaat. Een gevoel van "ik kan het!" Daarom werkt Kleuterplein in elk thema met zogenaamde routines. Dit zijn vaste werkvormen die telkens terugkeren.

Registratie

De methode Kleuterplein gebruikt speciaal ontwikkelde registratieformulieren waarmee snel de vorderingen van de kinderen en de registratie van leerdoelen zijn bij te houden. Het biedt de leerkracht vervolgens de mogelijkheid om nog beter rekening te kunnen houden met verschillen tussen kinderen. De aan te bieden activiteiten worden vervolgens daar weer op afgestemd.

 
Copyright 2015 CBS Aquamarijn     |    disclaimer