MR leden

Janine Smetsers

(Voorzitter MR)

Moeder van 2 prachtige dochters (2007 en 2010), locatie Reitdiep. Bijzonder trots ben ik op zo’n mooie, gezellige en goede school in onze wijk.
Vanuit mijn baan als business manager HRM leer ik nog dagelijks over de ontwikkeling van organisaties, haar medewerkers en “klanten”. En ben ik van mening dat het altijd beter kan. Graag wil ik hier met mijn enthousiasme en expertise een bijdrage aan leveren. Door continu te kijken wat de leerlingen nodig hebben, hoe medewerkers en ouders het beste ingezet en betrokken kunnen worden en hoe de organisatie wendbaar kan blijven.

 

Janneke Metselaar


(lid MR, voorzitter GMR)

Ik ben de moeder van Pieterbas (groep 8) en Annabel (groep 5). In het dagelijks leven ben ik als docent en onderzoeker werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Orthopedagogiek. Onder andere vanuit die achtergrond heeft de organisatie van de school, besluitvorming en informatievoorziening naar ouders mijn interesse. Vanuit de MR van de Aquamarijn neem ik deel aan het overleg van de Gemeenschappelijke MR van de VCOG.

 

Gea Paas Broekman

(lid MR)

Mijn man en ik hebben 3 kinderen, de oudste twee; Tijmen (7) en Carmen (5) gaan al naar de Aquamarijn, locatie Reitdiep. Middels het advies- en instemmingsrecht welke de MR heeft, wil ik graag de belangen van de ouders zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Aangezien er verschillende belangen zijn, met invloed op de te nemen besluiten, vind ik respect, goede samenwerking met de school (directie) en communicatie naar de ouders toe belangrijk.

Ik ben werkzaam als registercontroller en zit daarnaast in een aantal gemeentelijke rekenkamercommissies. Gezien het feit dat veel beslissingen, ook in het onderwijs, financiële consequenties hebben en/of (deels) financieel gedreven zijn, denk ik dat ik met mijn financiële achtergrond en kennis een goede bijdrage kan leveren aan de MR. Alles met als doel om de kinderen van onze school een zo goed en fijn mogelijke leeromgeving aan te bieden.

 

Corina van der Til

(lid MR)

"Een goede werkomgeving begint bij jezelf", vanuit professioneel oogpunt leek dit me een goede motivatie om te gaan voor een plekje in de MR. Vanuit coöperatief oogpunt vind ik het prettig om me bezig te houden met zaken die ouders, kinderen en leerkrachten aangaan, want onderwijs maken we samen.

Ik ben sinds 2008 werkzaam bij de VCOG en ik begin aan mijn vierde jaar op de AquaMarijn. Dit jaar mag ik maandag t/m vrijdag lesgeven aan de Vlinderklas (R1/2B) op de locatie Reitdiep. Mocht u eens in de buurt zijn, mijn deur staat altijd open (na schooltijd dan meestal)!

 

Leonie Visscher
 

(lid MR, secretaris)

Ik ben sinds 2008 werkzaam op cbs Aquamarijn. Ik heb 7 jaar aan kleutergroepen les gegeven en dit jaar sta ik voor de tweede keer voor groep 3. Dit doe ik met veel plezier!

Na een aantal jaar vooral op klas niveau te hebben mee gedraaid leek het mij nu erg interessant om ook wat meer kennis te krijgen over hoe het allemaal georganiseerd is op school niveau.

 

 

Peter Verheul

 

(lid MR)

 

 

Laura van der Veen

 

(lid MR)

Mijn naam is Laura van der Veen. Ik ben moeder van Lenn (6 jaar, klas 3A) en Lena (3 jaar, kinderopvang Jabadoo & thuis bij papa/mama) en vrouw van Lourens.

Met de oudste op school merk ik nu zelf hoe moeilijk het zo is om als ouder betrokken te zijn bij de school en ook nog een gezin draaiende te houden en mijn werk goed te doen. Als ik met andere ouders praat met schoolgaande kinderen, merk ik dat ik hierin niet de enige ben. En toch vind ik het belangrijk om mee te denken met de (beleids)keuzes die de school maakt en hierin de stem van de ouders te vertegenwoordigen. Lid worden van de medezeggenschapsraad lijkt me daarvoor een mooie kans.

 

Kim Vloon

(lid MR)

Op dit moment ben ik met veel plezier werkzaam in groep 1-2 op locatie Reitdiep, maar ik heb ook een jaar in de bovenbouw lesgegeven op locatie Gravenburg. De MR zie ik als een uitdaging naast mijn lesgevende taken. Ik heb ook een aantal jaren in de commerciële dienstverlening gewerkt en ik geloof dat die opgedane kennis een goede aanvulling is op de taken binnen de MR.  

Femke Kolkena

(lid MR)

Mijn naam is Femke Kolkena. Ik ben getrouwd met Erwin en samen hebben we 2 zoons. Tieme is 5 jaar en gaat met veel plezier naar groep 2B in Gravenburg. Jelmer is 2 jaar en gaat 1 dag in de week naar de crèche de kleine Held.

Na mijn studie Bedrijfswiskunde en informatica werk ik sinds 2005 bij het bedrijfsbureau van de apotheek van het UMCG.

De combinatie van 3 dagen werken en een gezin met jonge kinderen bevalt me goed. Ik vind het belangrijk om genoeg tijd bij de kinderen te zijn. Sinds Tieme naar cbs AquaMarijn gaat, wil ik ook graag betrokken zijn bij school.

Meedenken en beslissen over schoolzaken lijkt me erg leuk en nuttig.

 
 
       
Copyright 2015 CBS Aquamarijn     |    disclaimer