Lustrumfeest cbs AquaMarijn 5 jaar in het nieuw!

De Projectweken gaan van start! Je komt ogen en oren tekort!

               LAATSTE NIEUWS: Premiére videoclip FAME2017 naar verwachting op cbs AquaMarijn!!
                  

Ouderavond Kanjertraining

Gedurende de hele dag zijn de leerlingen bezig met leren. Daarbij denken we vaak aan opdrachten op cognitief gebied. Maar naast rekenen, taal en spelling richten veel activiteiten en opdrachten zich met name ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Een zeer belangrijk aandachtsgebied. Wij hechten er grote waarde aan dat kinderen zich op school veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Hoe gaan we met elkaar om en wat kunnen we voor elkaar betekenen. We doen dit via een methodische aanpak. We gebruiken daarvoor de bewezen methodiek van de Kanjertraining. We vinden het belangrijk dat ook de ouders goed geïnfromeerd zijn over de Kanjertraining. Daarom organiseren we op de beide locaties een ouderavond en hebben we een professional gevraagd om deze avonden te verzorgen. We hopen alle ouders/verzorgers daar te mogen ontmoeten.

Verkiezingen Leerlingenraad

                  

Van een mooi 2016 naar ...

Ook dit jaar willen we iets van onze rijkdom delen.

         
Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. We willen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau geven! De door ons gevulde schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen.
 

 

Kerstwandeling 2016

Meester Frits 40 jaar onderwijs !!

Sinterklaas met de heli naar cbs AquaMarijn

Kinderboekenweek 2016 - Voor altijd jong!


Onze eigen Kinderdichter Emma draagt opnieuw een prachtig, zelf geschreven gedicht voor.
Groot applaus en daarna dansend op het schoolplein de kinderboekenweek in.

Dag van de leraar 2016

Grote Wetenschapsdag 2016 -Thuis op de wereld - cbs AquaMarijn gaat op onderzoek uit

Nationale Sportweek afgesloten met Sportdag!

Ondertekening kanjerafspraken

Gewoon omdat het zo'n mooi plaatje is!

Het nieuwe schooljaar 2016-2017 staat op punt van beginnen!

Een nieuw schooljaar staat op het punt van beginnen. Na een lange zomervakantie altijd weer een beetje wennen. De wekker gaat ’s morgens weer een belangrijke rol spelen. Op school zijn de leerkrachten al een tijdje weer heel druk met alle voorbereidingen. Zelfs het eerste teamoverleg staat in de laatste vakantieweek al gepland. We hebben er weer zin in. Veel plannen, veel ontwikkelingen, veel activiteiten en natuurlijk hard werken aan de verzelfstandiging van de locatie Reitdiep per 1 augustus 2017. Een spannend jaar dus vol uitdagingen, kansen en mogelijkheden. Samen gaan we er opnieuw een fantastisch schooljaar van maken.
De schooldeuren gaan weer open op maandag 29 augustus. Op deze eerste ochtend bent u van harte uitgenodigd om met uw kind(eren) even mee naar binnen te lopen. Even de (nieuwe) juf en/of meester de hand schudden en gelijk weer even de school inademen.

1e LUSTRUMFEEST

cbs AquaMarijn:
Van harte gefeliciteerd!

 

Alles over Beeld en Geluid!

Cast FAME in Groningen gesignaleerd!


HAPPERDEHAP !!
 

Samen maken we de school!

 Voor
 vertrouwen
 veiligheid
 rust
 en
 wederzijds
 respect

Verkiezingen 14 maart 2017

Met de landelijke verkiezingen voor de deur, mochten de leerlingen van groep 5 t/m 8 vandaag al hun stem uitbrengen. Niet op een politieke partij, maar op een klasgenoot voor de leerlingenraad. De afgelopen dagen mochten de kandidaten hun verkiezingspraatje houden en vandaag werd er officieel gestemd in ons eigen stembureau. Hiernaast een impressie van de verkiezingen en een foto van de nieuwe leerlingenraad. De leerlingenraad gaat binnenkort aan de slag met de wensen en ideeën van de kinderen uit groep 1 t/m 4. Binnenkort stellen zij zich aan u voor!

 

... een prachtig 2017!


Nieuwjaarsgroet 2017
op maandag  9 januari!
Inloop om 8.20 uur

WIJ DOEN MEE!!!

Op weg naar Bethlehem

Hiep hiep hoera!

 

 

 

 

 

 

 

Opa's en oma's op 1!


Opa's en oma's die in de school komen voorlezen. Maar ook vertellen over hun eigen schooltijd en over de populaire kinderboeken in hun schooltijd. Geweldige momenten om samen te delen en te beleven. Voor altijd jong!

 

 

Onze kracht staat voor de klas!

Onderzoeksvragen die nieuwsgierig maken!

Over de hele wereld wonen kinderen. Allemaal eten ze, spelen ze en doen ze activiteiten in hun eigen wijk/buurt. Hoe ze wonen, wat ze doen en waar ze dat doen kan wel van elkaar verschillen.

        

In de activiteiten van de Grote Wetenschapsdag staat de eigen wijk centraal. 
De centrale vraag is hoe de leerlingen hun wijk beleven, wat verschillen en overeenkomsten zijn en hoe je kunt zorgen dat iedereen zich er thuis voelt. 

    

 

 

 

Sportdag locatie Gravenburg

Zo gaan we het doen!

 

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
We lachen elkaar niet uit
Niemand doet zielig

Toekomst

We ontvingen een erg mooie foto van een ouder die zich precies op het goede moment op de goede plek bevond. En dit aan het begin van een nieuw schooljaar waarin de locatie Reitdiep zich gaat verzelfstandigen. Met deze fraaie regenboog voor ogen gaan we enthousiast en overtuigd deze toekomst tegemoet.

Time to start!

Copyright 2015 CBS Aquamarijn     |    disclaimer